Zer da Gardentasuna?

Gardentasunaren oinarria, erakundearen jarduerari buruz informazio osoa, egiazkoa eta erabilgarria eskeintzea da.

Gardentasunak duen helburu nagusia, erakundeen zilegitasuna bermatzea eta herritarren konfidantza areagotzea da.

Nola bermatu dezakegu administrazioaren Gardentasuna?

Administrazioaren gardentasuna bermatzeko beharrezkoa da, informazio publikoa era gardenean helaraztea herritarrari.

Hau da, informazio publikoa, guztien eskura jarriz erraz ulertzeko moduan.

 

Erabilitako baliabide publikoei buruz kontu emanez!

 

Eguneroko jarduerak, politikak eta erabakiak ongi azalduz!

Dena azalduz, ezer ezkutatu gabe!


Gardentasuneko Araudia

Azken urteetan hainbat arau onartu dira Gardentasunaren inguruan:

Gardentasuneko, Informazio Publikoa eskuratzeko eta Gobernu Oneko 19/2013 Legea, Estatu mailan herri erakundeen betekizunak ezartzen dituena.

Betekizun horien artean erakundeari buruzko ondorengo informazioa argitaratzea eskatzen du:

  • Erakundea, antolakuntza eta plangintzari buruzko informazioa: Erakundearen funtzioak, organigrama, arduradunak, planak eta programak, etab.
  • Garrantzia juridikoa duen informazioa: arauen proiektu eta aurreproiektuak, hauek sortzeko txosten eta memoriak, irizpideak, akordioak, kontsultei emandako erantzunak, etab.
  • Informazio ekonomikoa, aurrekontuak eta estatistikak: kontratuak, hitzarmenak, dirulaguntzak, aurrekontuak, kontu orokorrak, kargudunen soldatak eta bateragarritasunak, ondasun higiezinak, etab.

Gobernu onari buruzko 2019/4 foru arauak, foru administrazioaren arloko erakundeei, besteak beste, betekizun gehigarriak ezartzen dizkie publizitate aktiboaren inguruan.

Europako Kontseiluaren 205. Hitzarmena, dokumentu publikoak eskuratzeari buruzkoa. Herritarrek erakundeen dokumentu ofizialak eskuratzeko eskubidea eta hau bermatzeko erakundeek hartu beharko dituzten neurriak arautzen ditu (ingelesez).