Informazio publikoaren eskaera

Herritar orok du erakundeengandik informazio publikoa eskuratzeko eskubidea.

Eskubide hori baliatu ahal izateko, atal honetan ageri den formularioa bete dezakezu, informazioa eskatu nahi diozun erakundeari zuzenduta.

Informazio publikoko eskaerei hilabeteko epean erantzun beharko die organo eskudunak, ebazpen bitartez.


Informazio publikoa mugatu eta ezesteko arrazoiak Estatuko Gardentasun Legeak arautzen ditu.

Foru Administrazioaren alorrean (Gipuzkoako Foru Aldundia eta bere organoak; foru organismo autonomoak; foru enpresa-entitate publikoak; merkataritzako foru sozietateak; foru sektore publikoko fundazioak eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak) alorrean, gai hauek Gobernu Oneko foru araua arautzen ditu.

Eskatutako informazioa izaera orokorreko kontsultatzat jotzen bada, kontsultei erantzuteko ohiko kanalak erabili ahalko ditu organo eskudunak, betiere ezarritako epeak errespetatuz.

Eskaera formularioa

Beharrezko datuak bete eta dagokion erakundeari bideratuko zaio eskaera

Erakundea:

(* Nahitaezko eremuak)