Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2021/06/23 06:57

Igotze data: 2022/05/12 12:00

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: JAVIER MARIA ZUBIZARRETA

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:02:38-00:02:44

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:02:44-00:04:16