Ohizko udalbatzarrak 2021/02/04 18:51

Igotze data: 2021/05/19 13:09

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: 15910793Z JAVIER MARIA ZUBIZARRETA (R: P2001800H)

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:11-00:00:18

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:11-00:00:18

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:19-00:01:46

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:01:46-00:03:55

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:03:55-00:04:54