Ohizko udalbatzarrak 2021/01/27 18:51

Igotze data: 2021/05/19 13:09

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: 15910793Z JAVIER MARIA ZUBIZARRETA (R: P2001800H)

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:09-00:01:00

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:09-00:01:00

Ana Azkoitia Urteaga

00:01:01-00:03:25

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:03:26-00:03:29

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:03:30-00:04:00

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:04:01-00:04:40

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:04:01-00:04:40

Ana Azkoitia Urteaga

00:04:41-00:05:16

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:05:17-00:05:18

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:05:19-00:05:32

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:05:33-00:06:52

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:05:33-00:06:52