Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/08/14 09:53

Igotze data: 2022/10/05 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: 15910793Z JAVIER MARIA ZUBIZARRETA (R: P2001800H)

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:15-00:00:24

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:25-00:00:33

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:34-00:01:30

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:01:31-00:01:35

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:01:36-00:01:50

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:01:51-00:01:59

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:02:00-00:02:12

Ana Azkoitia Urteaga

00:02:13-00:03:13

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:03:14-00:03:18

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:03:19-00:06:40

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:06:42-00:06:44

Iraitz Otaño Mugika

00:06:45-00:09:28

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:09:29-00:12:02

Unai Urquijo Rodriguez

00:12:04-00:12:11

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:12:12-00:12:32