Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/04/28 18:56

Igotze data: 2022/06/09 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: 15910793Z JAVIER MARIA ZUBIZARRETA (R: P2001800H)

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:25-00:01:10

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:01:11-00:01:28

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:01:29-00:02:26

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:02:27-00:03:18

Unai Urkijo

00:03:19-00:04:09

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:04:10-00:04:12

Ana Azkoitia Urteaga

00:04:13-00:07:16

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:07:17-00:07:26

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:07:27-00:08:42

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:08:43-00:09:19

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:09:20-00:09:38

Ana Azkoitia Urteaga

00:09:39-00:12:19

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:12:20-00:12:23

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:12:24-00:13:25

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:13:26-00:13:29

Iraitz Otaño Mugika

00:13:30-00:14:00

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:14:01-00:15:52

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:15:53-00:16:12

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:16:13-00:16:25

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:16:26-00:16:33

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:16:34-00:18:00

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:18:02-00:18:04

Iraitz Otaño Mugika

00:18:05-00:22:06

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:22:08-00:22:09

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:22:10-00:23:26

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:23:27-00:23:30

Iraitz Otaño Mugika

00:23:31-00:24:39

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:24:40-00:26:14

Iraitz Otaño Mugika

00:26:15-00:27:38

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:27:39-00:27:42

Ana Azkoitia Urteaga

00:27:42-00:29:15

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:29:18-00:29:19

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:29:20-00:30:32

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:30:33-00:30:35

Janire Igoa Merino

00:30:36-00:30:57

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:31:00-00:31:10

Iraitz Otaño Mugika

00:31:11-00:31:49

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:31:50-00:31:53

Ana Azkoitia Urteaga

00:31:54-00:34:31

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:34:32-00:34:34

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:34:34-00:34:57

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:34:58-00:35:12