Plenos ordinarios municipales 05/10/2023 17:23

Fecha de subida: 10/04/2024 12:42

/

Firma del acta

Firmante 1

Nombre del firmante: 72443022Z ANA MARIA AZKOITIA (R: P2001800H)

Tipo de certificado: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Documento acuerdos

Acuerdos adoptados.pdf

Navegación interactiva

Puntos del día

Oradores

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:03-00:05:24

Janire Igoa Merino

00:05:21-00:06:45

Ana Azkoitia Urteaga

00:06:45-00:06:47

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:06:47-00:10:40

Ana Azkoitia Urteaga

00:10:40-00:10:45

Iraitz Otaño Mugika

00:10:45-00:14:34

Ana Azkoitia Urteaga

00:14:34-00:15:34

Ana Azkoitia Urteaga

00:14:34-00:15:34

Ana Azkoitia Urteaga

00:15:36-00:16:45

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:16:45-00:17:09

Ana Azkoitia Urteaga

00:17:09-00:17:21

Unai Urquijo Rodriguez

00:17:21-00:17:33

Unai Urquijo Rodriguez

00:17:21-00:17:33

Ana Azkoitia Urteaga

00:17:34-00:20:14

Unai Urquijo Rodriguez

00:20:15-00:20:24

Ana Azkoitia Urteaga

00:20:30-00:20:47

Unai Urquijo Rodriguez

00:20:47-00:20:58

Ana Azkoitia Urteaga

00:20:58-00:21:20

Ana Azkoitia Urteaga

00:21:00-00:21:25

Unai Urquijo Rodriguez

00:21:20-00:21:29

Ana Azkoitia Urteaga

00:21:29-00:21:54

Unai Urquijo Rodriguez

00:21:54-00:22:08

Ana Azkoitia Urteaga

00:20:58-00:21:20

Ana Azkoitia Urteaga

00:21:00-00:21:25

Unai Urquijo Rodriguez

00:21:20-00:21:29

Ana Azkoitia Urteaga

00:21:29-00:21:54

Unai Urquijo Rodriguez

00:21:54-00:22:08

Ana Azkoitia Urteaga

00:22:07-00:23:32

Unai Urquijo Rodriguez

00:21:54-00:22:08

Ana Azkoitia Urteaga

00:22:07-00:23:32

Unai Urquijo Rodriguez

00:23:32-00:23:39

Ana Azkoitia Urteaga

00:23:39-00:23:41

Ana Azkoitia Urteaga

00:23:39-00:23:41

Ana Azkoitia Urteaga

00:23:42-00:24:25

Unai Urquijo Rodriguez

00:24:25-00:24:32

Ana Azkoitia Urteaga

00:24:32-00:25:02

Ana Azkoitia Urteaga

00:24:32-00:25:02

Unai Urquijo Rodriguez

00:25:02-00:25:10

Ana Azkoitia Urteaga

00:25:10-00:25:41

Unai Urquijo Rodriguez

00:25:02-00:25:10

Ana Azkoitia Urteaga

00:25:10-00:25:41

Unai Urquijo Rodriguez

00:25:41-00:25:48

Unai Urquijo Rodriguez

00:25:41-00:25:48

Ana Azkoitia Urteaga

00:25:49-00:27:22

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:27:23-00:27:39

Ana Azkoitia Urteaga

00:27:39-00:28:28

Unai Urquijo Rodriguez

00:28:28-00:28:34

Unai Urquijo Rodriguez

00:28:28-00:28:34

Ana Azkoitia Urteaga

00:28:35-00:29:46

Ana Azkoitia Urteaga

00:28:35-00:29:46

Ana Azkoitia Urteaga

00:29:47-00:31:09

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:31:09-00:31:29

Ana Azkoitia Urteaga

00:31:29-00:31:32

Iraitz Otaño Mugika

00:31:32-00:31:45

Ana Azkoitia Urteaga

00:31:45-00:31:57

Unai Urquijo Rodriguez

00:31:57-00:32:12

Ana Azkoitia Urteaga

00:32:12-00:32:28