Plenos extraordinarios municipales 03/07/2023 17:36

Fecha de subida: 10/04/2024 12:42

/

Firma del acta

Firmante 1

Nombre del firmante: 72443022Z ANA MARIA AZKOITIA (R: P2001800H)

Tipo de certificado: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Documento acuerdos

Acuerdos adoptados.pdf

Navegación interactiva

Puntos del día

Oradores

Ana Azkoitia Urteaga

00:02:18-00:02:43

Ana Azkoitia Urteaga

00:02:43-00:04:00

Ana Azkoitia Urteaga

00:02:18-00:02:43

Ana Azkoitia Urteaga

00:02:43-00:04:00

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:04:01-00:04:27

Iraitz Otaño Mugika

00:04:31-00:06:21

Ana Azkoitia Urteaga

00:06:22-00:11:49

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:11:50-00:12:27

Ana Azkoitia Urteaga

00:12:28-00:14:29

Ana Azkoitia Urteaga

00:14:50-00:15:54

Unai Urquijo Rodriguez

00:15:59-00:16:06

Ana Azkoitia Urteaga

00:16:08-00:17:08

Ana Azkoitia Urteaga

00:02:43-00:04:00

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:04:01-00:04:27

Iraitz Otaño Mugika

00:04:31-00:06:21

Ana Azkoitia Urteaga

00:06:22-00:11:49

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:11:50-00:12:27

Ana Azkoitia Urteaga

00:12:28-00:14:29

Ana Azkoitia Urteaga

00:14:50-00:15:54

Ana Azkoitia Urteaga

00:16:08-00:17:08

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:17:09-00:17:33

Ana Azkoitia Urteaga

00:17:37-00:18:39

Unai Urquijo Rodriguez

00:18:40-00:18:47

Ana Azkoitia Urteaga

00:18:48-00:19:23

Unai Urquijo Rodriguez

00:19:25-00:19:30

Ana Azkoitia Urteaga

00:18:48-00:19:23

Unai Urquijo Rodriguez

00:19:25-00:19:30

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:20:18-00:20:58

Ana Azkoitia Urteaga

00:20:58-00:21:47

Unai Urquijo Rodriguez

00:21:47-00:21:55

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:20:18-00:20:58

Ana Azkoitia Urteaga

00:20:58-00:21:47

Unai Urquijo Rodriguez

00:21:47-00:21:55

Ana Azkoitia Urteaga

00:21:58-00:22:59

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:23:01-00:23:10

Ana Azkoitia Urteaga

00:23:10-00:23:23

Unai Urquijo Rodriguez

00:23:23-00:23:32

Ana Azkoitia Urteaga

00:23:35-00:24:29

Ana Azkoitia Urteaga

00:23:35-00:24:29

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:24:30-00:24:40

Ana Azkoitia Urteaga

00:24:43-00:24:53

Unai Urquijo Rodriguez

00:24:54-00:25:00

Ana Azkoitia Urteaga

00:25:00-00:25:39

Unai Urquijo Rodriguez

00:25:39-00:25:45

Ana Azkoitia Urteaga

00:25:45-00:27:12

Unai Urquijo Rodriguez

00:27:13-00:27:19

Ana Azkoitia Urteaga

00:27:21-00:27:54

Unai Urquijo Rodriguez

00:27:55-00:28:01

Ana Azkoitia Urteaga

00:28:03-00:28:36

Unai Urquijo Rodriguez

00:28:36-00:28:43

Ana Azkoitia Urteaga

00:28:45-00:29:22

Unai Urquijo Rodriguez

00:29:22-00:29:28

Ana Azkoitia Urteaga

00:29:30-00:29:45

Unai Urquijo Rodriguez

00:29:45-00:29:51

Ana Azkoitia Urteaga

00:29:53-00:30:07

Unai Urquijo Rodriguez

00:30:07-00:30:16

Ana Azkoitia Urteaga

00:30:19-00:30:46

Ana Azkoitia Urteaga

00:30:46-00:33:25

Ana Azkoitia Urteaga

00:30:46-00:33:25

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:33:25-00:33:45

Iraitz Otaño Mugika

00:33:48-00:35:15

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:35:20-00:35:37

Unai Urquijo Rodriguez

00:35:38-00:36:17

Iraitz Otaño Mugika

00:36:21-00:36:38

Ana Azkoitia Urteaga

00:36:40-00:38:05

Unai Urquijo Rodriguez

00:38:05-00:38:13

Ana Azkoitia Urteaga

00:38:13-00:38:53

Unai Urquijo Rodriguez

00:39:30-00:39:38

Ana Azkoitia Urteaga

00:39:40-00:40:03

Ana Azkoitia Urteaga

00:39:40-00:40:03

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:40:04-00:40:19

Ana Azkoitia Urteaga

00:40:22-00:41:21

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:41:21-00:41:27

Ana Azkoitia Urteaga

00:41:27-00:41:55

Unai Urquijo Rodriguez

00:42:01-00:42:08

Ana Azkoitia Urteaga

00:42:20-00:45:39

Iraitz Otaño Mugika

00:45:39-00:45:59

Ana Azkoitia Urteaga

00:45:59-00:46:47

Ana Azkoitia Urteaga

00:46:48-00:48:08