Plenos ordinarios municipales 28/02/2024 17:28

Fecha de subida: 14/05/2024 11:09

/

Firma del acta

Firmante 1

Nombre del firmante: 72443022Z ANA MARIA AZKOITIA (R: P2001800H)

Tipo de certificado: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Documento acuerdos

Acuerdos adoptados.pdf

Navegación interactiva

Puntos del día

Oradores

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:00-00:00:04

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:04-00:00:48

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:00-00:00:04

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:04-00:00:48

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:04-00:00:48

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:49-00:08:25

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:08:25-00:10:54

Ana Azkoitia Urteaga

00:10:54-00:11:07

Ana Azkoitia Urteaga

00:10:54-00:11:07

Ana Azkoitia Urteaga

00:11:08-00:14:15

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:14:15-00:14:58

Ana Azkoitia Urteaga

00:14:58-00:15:43

Ana Azkoitia Urteaga

00:14:58-00:15:43

Ana Azkoitia Urteaga

00:15:45-00:16:13

Asier Altuna Epelde

00:16:13-00:20:36

Ana Azkoitia Urteaga

00:20:36-00:20:43

Janire Igoa Merino

00:20:43-00:22:00

Marijose Arregi Etxeberria

00:22:00-00:22:51

Ana Azkoitia Urteaga

00:22:51-00:22:59

Janire Igoa Merino

00:22:59-00:23:03

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:23:03-00:25:45

Ana Azkoitia Urteaga

00:25:45-00:25:49

Asier Altuna Epelde

00:25:49-00:25:52

Ana Azkoitia Urteaga

00:25:52-00:25:53

Asier Altuna Epelde

00:25:53-00:28:01

Ana Azkoitia Urteaga

00:28:01-00:28:03

Marijose Arregi Etxeberria

00:28:03-00:30:36

Ana Azkoitia Urteaga

00:30:36-00:30:40

Asier Altuna Epelde

00:30:40-00:32:51

Ana Azkoitia Urteaga

00:32:51-00:32:53

Marijose Arregi Etxeberria

00:32:53-00:33:32

Ana Azkoitia Urteaga

00:33:32-00:33:49

Unai Urquijo Rodriguez

00:33:49-00:34:06

Ana Azkoitia Urteaga

00:34:06-00:34:21

Unai Urquijo Rodriguez

00:34:21-00:34:35

Unai Urquijo Rodriguez

00:34:21-00:34:35

Ana Azkoitia Urteaga

00:34:37-00:34:58

Mertxe Zubillaga Albizu

00:34:58-00:36:48

Janire Igoa Merino

00:36:48-00:38:14

Ana Azkoitia Urteaga

00:38:14-00:38:26

Asier Altuna Epelde

00:38:26-00:39:03

Ana Azkoitia Urteaga

00:39:03-00:39:04

Marijose Arregi Etxeberria

00:39:04-00:41:35

Ana Azkoitia Urteaga

00:41:35-00:41:38

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:41:38-00:42:53

Ana Azkoitia Urteaga

00:42:53-00:46:57

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:46:57-00:47:01

Asier Altuna Epelde

00:47:01-00:48:27

Ana Azkoitia Urteaga

00:49:00-00:49:04

Marijose Arregi Etxeberria

00:49:05-00:50:58

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:51:00-00:51:48

Marijose Arregi Etxeberria

00:51:48-00:51:50

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:51:50-00:52:02

Marijose Arregi Etxeberria

00:52:02-00:52:04

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:52:04-00:53:26

Ana Azkoitia Urteaga

00:53:26-00:55:33

Unai Urquijo Rodriguez

00:55:33-00:55:44

Unai Urquijo Rodriguez

00:55:33-00:55:44

Ana Azkoitia Urteaga

00:55:45-00:56:11

Ana Azkoitia Urteaga

00:55:45-00:56:11

Ana Azkoitia Urteaga

00:56:12-00:56:29

Ana Azkoitia Urteaga

00:56:12-00:56:29

Ana Azkoitia Urteaga

00:56:30-00:56:42