Eduki ekonomikoak errazteko asmoz, datuak grafiko moduan jarri ditugu


Ondorengo grafikoan, 2016. urtean departamentu bakoitzak duen kontu sail nagusien aurrekontua ageri da (1.000.000€tik gorako partiden aurrekontua)